Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách phát triển thủy sản
Thủy sản
(TBTCO) - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo ngư dân, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ; mang lại hiệu quả và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân....
Tàu cá
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, nhằm giải quyết những bất cập của chính sách này trong gần 3 năm qua.
nghi dinh 67
(TBTCO) - Mục tiêu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản là kiên trì theo hướng tổ chức lại sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
khánh hòa
(TBTCO) - Ngày 12/1 tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Cục Thủy sản đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa về tình hình triển khai Nghị định 67/ 2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
thủy sản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố ba thủ tục hành chính mới về cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.
(TBTCO) - Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.