Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách tài chính mới
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; người Việt chơi casino; giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK; giảm một loạt các loại phí thẩm định, kiểm định, công chứng… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2017.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Bổ sung hồ sơ xóa nợ thuế với DN bị phá sản; quy định mới về điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan; Nhà nước hỗ trợ chi phí điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; bước tiến mới về thủ tục trong giao dịch trái phiếu… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 9/2017.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Lập dự toán theo kế hoạch tài chính trung hạn từ năm 2018; hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 3 năm và 5 năm; quy định mới về công khai NS của đơn vị dự toán; xác định nguồn tiền tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1/7… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2017.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Hoa hồng bảo hiểm phi nhân thọ năm đầu tối đa là 40%; Bãi bỏ quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng; Bổ sung quy định hướng dẫn hành nghề đại lý thuế; Sửa quy định sử dụng tờ khai hải quan... là một số chính sách tài chính mới, có hiệu lực trong tháng 7/2017.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Công khai thời điểm chi hoàn thuế GTGT, tăng phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước, DN phải thông báo phát hành hóa đơn trước 2 ngày... là một số chính sách tài chính mới, có hiệu lực trong tháng 6/2017.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực tài chính như Điều kiện trái phiếu chính phủ được mua lại trước ngày đáo hạn; Bổ sung quy định về thị trường chứng khoán phái sinh; Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2017.
chính sách tài chính
(TBTCO) - Rút tiền từ NSNN vượt mức quy định phải đăng ký trước; Cơ chế tài chính trong lĩnh vực dịch vụ công ích hàng hải; Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu… là một số chính sách tài chính mới, có hiệu lực thi hành trong tháng 4/2017.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Thanh tra được trích một phần từ khoản thu hồi phát hiện đã thực nộp NSNN; Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người; Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 3/2017.
tài chính ngân sách
(TBTCO) - Miễn lệ phí cấp mới căn cước công dân; Quy định mức thu phí đấu giá tài sản; Quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc; Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2017.