Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách thuế tncn năm 2018
hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế
(TBTCO) - Sau 2 buổi hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chiều 14/3, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức hỗ trợ trực tuyến về những vấn đề liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cũng như hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2018.