Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách tiền lương
ht
(TBTCO) - Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là cần có chính sách đãi ngộ và tiền lương tốt. Điều này sẽ giúp người giáo viên yên tâm công tác, cống hiến hết sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục.
trung ương 7
(TBTCO) - Chiều nay (9/5), Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”.
pho thu tuong
(TBTCO) - Chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách (năm 1960, năm 1985, năm 1993 và năm 2003), nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
hoi nghi
(TBTCO) - Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng nay, 7/5, tại Thủ đô Hà Nội.
Hội nghị trung ương 7
(TBTCO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm trên khi đề cập đến nội dung về cải cách chính sách tiền lương trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7.
ptt
(TBTCO) - Cải cách chính sách tiền lương cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa với cải cách các lĩnh vực, chính sách khác trong tổng thể nền kinh tế. Đặc biệt, phải coi tiền lương là đầu tư trực tiếp cho con người, đầu tư cho phát triển.
hue
(TBTCO) - Chiều 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Ban Công tác đại biểu Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
(TBTCO) - Chiều 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.
ptt vuong dinh hue
(TBTCO) - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công, đã dẫn đầu đoàn công tác tới khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương và BHXH tại Bộ Tài chính.