Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
(TBTCO) - Sáng 12/11, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã công bố chính thức triển khai hình thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), tại các cảng biển quốc tế của Việt Nam (theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).