Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính trị
Tổng bí thư
(TBTCO) - Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội XIII của Đảng là một trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 11 khóa XII tập trung xem xét, thảo luận lần này.
tt
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-5/10.
trọng
(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
fdi
(TBTCVN) - Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn 30 năm qua, Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về thu hút FDI đã chỉ ra mục tiêu cụ thể về số lượng đi đôi với chất lượng, cũng như yêu cầu đối với đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng.
tt
(TBTCO) - Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
tbt
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất.
Hướng tới đại hội đảng lần thứ 13
(TBTCO) - Sáng 19/7, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng.
sách của tổng bí thư
(TBTCO) - Sáng 12/7, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2019, trong đó có các cuốn về đấu tranh phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
toàn cảnh cuộc họp
(TBTCO) - Từ ngày 2 đến 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.