Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chiquito
Chuỗi nhà hàng "ăn theo" rạp chiếu bóng "hóng" khách phim bom tấn
(TBTCO) - Tập đoàn sở hữu chuỗi nhà hàng Chiquito, Garfunkel’s và Frankie & Benny’s hy vọng phim bom tấn mới về James Bond và Star Wars sẽ giúp doanh số của các nhà hàng cao hơn vào cuối năm nay.