Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chợ Ninh Hiệp
cho ninh hiep
(TBTCO) - Đội quản lý thị trường số 14 đã tạm giữ hàng triệu tem nhãn, vật phẩm và hàng nghìn sản phẩm may mặc giả mạo như Lacoste, Tommy, Nike, Adidas, Zara, D&G, Gucci; Burberry, Chanel....