Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cho vay phát triển thủy sản
tau
(TBTCVN) - Song song với vai trò chủ lực phát triển "nông nghiệp, nông dân, nông thôn" và nền kinh tế đất nước.
agribank
(TBTCO) - Agribank quy định cụ thể việc cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; cho vay vốn lưu động để khai thác hải sản,… đối với khách hàng vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ với lãi suất 7%/năm.