Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống chọi
Càng giàu càng ít khả năng nhiễm Ebola
(TBTCO) - Một thực tế không thể phủ nhận là việc vượt qua những thách thức trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch Ebola có liên quan tới quy mô nền kinh tế. Những quốc gia rất nghèo là những nước phải đối mặt với khó khăn lớn nhất.