Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống chuyển giá
FDI
(TBTCO) - "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của KTNN" là chủ đề hội thảo do KTNN tổ chức ngày 9/6, với nội dung trọng tâm là tìm giải pháp nâng cao hiệu quả FDI với nền kinh tế, thông qua việc nâng cao vai trò của kiểm toán trong việc quản lý, giám sát DN FDI.
Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 tại Cục Thuế Hà Nội.
(TBTCVN) - Bộ Tài chính cho biết, khó áp dụng hồi tố đối với quy định nâng chi phí lãi vay lên 30% cho doanh nghiệp, vì không có cơ sở pháp lý, cũng như dễ xảy ra tiêu cực.
ngân hàng công thương việt nam
(TBTCO) - Trước những thông tin nhiều chiều về Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ông Nguyễn Việt Anh - chuyên gia thuế cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, việc ban hành Nghị định 20 là phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các cơ quan quản lý khó có đủ điều kiện và nguồn lực để thẩm định giá trị máy móc, thiết bị,
(TBTCVN) - Hoạt động chuyển giá ở khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang ngày càng gia tăng và diễn biến tinh vi, phức tạp hơn.
FDI
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
TP
(TBTCO) - Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã bổ sung, sửa đổi nhiều quy định, trong đó có quy định về giám định vốn đầu tư để chống chuyển giá.
chi cục thuế phú lương
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành đã thực hiện được 35.344 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu và nộp ngân sách gần 3.300 tỷ đồng.
fdi
(TBTCVN) - Chống chuyển giá nếu chỉ dựa vào khâu kiểm soát về thuế ở hoạt động kinh doanh thì chưa đủ, mà còn cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan, lĩnh vực liên quan.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thông qua các cuộc thanh tra chống chuyển giá, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện thanh tra chống chuyển giá đối với 262 doanh nghiệp, qua đó đã truy thu 640 tỷ đồng.