Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống giặc
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Cục Hải quan Hà Tĩnh dự báo thời gian tới hoạt động XNK của các DN sẽ giảm mạnh, việc hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN của đơn vị là hết sức khó khăn. Để đảm bảo nguồn thu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị chủ động rà soát nguồn thu, tăng cường hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho DN.
anh moi
(TBTCO) - Ngay sau khi chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19 có hiệu lực, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã chấp hành khá nghiêm túc những nội dung chỉ đạo.
siêu thị
(TBTCO) - Hà Nội quán triệt các cấp các ngành nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thậm chí chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của người dân Thủ đô là mục tiêu tối thượng, với tinh thần mỗi người dân là một chiến sỹ chống dịch.