Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống kỳ thị người có HIV
khoi dong
(TBTCO) - Chương trình Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS thông qua Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ và Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) đã khởi động chiến dịch truyền thông quốc gia về “Không phát hiện bằng Không lây truyền” (K = K).