Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống lãng phí
xe công
(TBTCVN) - Vào ngày 1/2 tới, Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong chi thường xuyên sẽ có hiệu lực.
chi thuong xuyen
(TBTCO) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.
tiết kiệm chi
(TBTCO) - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiết kiệm 41,5 tỷ đồng từ khoán chi quản lý hành chính của các đơn vị sử dụng ngân sách, tiết kiệm trong thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho các cơ quan, tổ chức...
kho bạc
(TBTCVN) - Ông Đinh Văn Hợp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình cho biết, đã chủ động cắt giảm những khoản chi chưa cấp thiết, ưu tiên những khoản chi liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Biên chế
(TBTCO) - Theo báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước của Chính phủ gửi tới Quốc hội khóa XIV, nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế.
Đất đai
(TBTCO) - Năm 2016, ngành Tài nguyên và Môi trường cả nước đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân, đã xử phạt vi phạm hành chính 60,8 tỷ đồng, kiến nghị nộp NSNN 58,7 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất...
tiet kiem chi
(TBTCO) - Sở Tài chính Hưng Yên vừa đưa ra tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) cho các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn.
nha
(TBTCVN) - Chính phủ vừa có Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở việc làm, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng năm 2016 gửi tới đại biểu Quốc hội.
tai san
(TBTCVN) - Năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc công.