Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chỗng lãng phí
Đấu thầu thuốc tập trung
(TBTCO) - Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, có 27 bộ, ngành, 46 địa phương đã công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung.
TVT
(TBTCO) - Đến hết năm 2017, nợ công đảm bảo trong giới hạn cho phép, việc cơ cấu nợ, quản lý nợ đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như việc quản lý, sử dụng vốn vay, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ…
Một số đại biểu đề nghị phân tích hiệu quả việc sử dụng vốn vay ODA
(TBTCVN) - Trong phiên họp sáng 12/4, thảo luận về Báo cáo của Chính phủ thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2017, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chính thức phê bình nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK,CLP.
THTK
(TBTCO) - Năm 2017, việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) tiếp tục đạt những kết quả tích cực, dù vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế, theo báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ngày 12/4.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là cách tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.     Ảnh: PV
(TBTCVN) - Năm 2018, ngoài các chỉ tiêu chung, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể liên quan đến việc sử dụng tài sản công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…
NHNN
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 403/QĐ-NHNN ngày 15/3 ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.
kho bạc
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2017 nhờ thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị sử dụng, quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh đã tiết kiệm chi với tổng kinh phí là 133 tỷ 513 triệu đồng.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 413/QĐ-TCHQ triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đến các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Hải quan.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.