Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống tham nhũng
lancy
(TBTCO) - Năm 2018, Cơ quan Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) sẽ thực hiện báo cáo đánh giá quốc gia về việc ngăn chặn, đấu tranh phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Để chống tham nhũng và rửa tiền hiệu quả, Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ những giao dịch tiền mặt đáng ngờ.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
UBTP
(TBTCO) - UBTP tán thành với nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đó là cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, nhất là một số lĩnh vực như thuế, hải quan, đầu tư, bảo hiểm xã hội… góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng.
tham nhũng
(TBTCO) - Báo cáo của Thanh tra TP. Hà Nội và thanh tra các sở ngành, quận, huyện, thị xã cho thấy, 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai 121 cuộc thanh tra, trong đó có 81 cuộc theo kế hoạch và 40 cuộc đột xuất; đã kết luận 75 cuộc.
MTD
(TBTCO) - Những chỉ đạo của Thủ tướng liên quan tới thanh tra toàn diện thương vụ MobiFone mua lại AVG là một trong những chỉ đạo nhằm quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm...
nigeria
(TBTCO) - Nạn tham nhũng ở Nigeria được biết đến phổ biến đến mức cựu thổng thống Anh David Cameron đã từng nói vui “Bạn có gì cho chúng tôi, Nigeria? Nạn tham nhũng ‘tuyệt vời’”. Trong chỉ số nhận thức tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế, Nigeria đứng thứ 31 từ dưới lên.
tài chính ngân sách
(TBTCO) - Quy định mới trong triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung; điều chỉnh chế độ thu, nộp phí tại Sở Giao dịch chứng khoán; lấy tài sản thu hồi từ tham nhũng làm Quỹ khen thưởng… là một trong những quy định về tài chính mới có hiệu lực trong tháng 6/2016.
minh bach
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP về quy định việc lập, quản lý và sử dụng Qũy khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.
NPT
(TBTCO) - Ngày 18/4/2016, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.