Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống thất thu ngân sách nhà nước
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Qua thanh tra, kiểm tra thuế đã giúp Tổng cục Thuế tăng thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, chỉ tính riêng 10 tháng năm 2020, số cuộc thanh tra mà ngành Thuế đã tiến hành là 60.748 cuộc, tổng số tiền kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra là hơn 51.380 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 8 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được 12.263 doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn lên đến 2.502 tỷ đồng.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong vòng 8 năm (2010 - 2018), qua thanh tra, kiểm tra, toàn ngành Thuế đã phát hiện 642.423 doanh nghiệp vi phạm về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), với số thuế TNDN thu về hơn 35.900 tỷ đồng, giảm lỗ 185.000 tỷ đồng.
chi cục thuế đức trọng
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, đến hết tháng 3/2020 cơ quan này đã thu hồi được 125 tỷ đồng tiền nợ thuế. Hiện tổng số tiền nợ thuế do Cục Thuế Lâm Đồng quản lý là 559,5 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm cuối tháng 2/2020.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện được 18.702 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 3.700 tỷ đồng. Với việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
cục thuế lào cai
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách do toàn hệ thống thực hiện 11 tháng đã đạt 1.128 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán pháp lệnh năm 2019. Với đà này, mục tiêu vượt 5% dự toán là hoàn toàn có thể đạt được.
Phấn đấu vượt dự toán 5%, ráo riết đốc thu nợ thuế chặng nước rút
(TBTCO) - Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế của Tổng cục Thuế họp với 15 cục thuế có số thu lớn và số nợ thuế cao, nhằm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giảm nợ thuế và tập trung giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.
ông cao anh tuấn
(TBTCO) - Để phấn đấu vượt thu 5% so với dự toán thu năm 2019 đã được Quốc hội giao, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng cuối năm 2019, ngành Thuế phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống thuế đã thực hiện hơn 35.300 cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, trong đó đã thanh tra, kiểm tra đối với 150 doanh nghiệp có giao dịch liên kết.