Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chris Lucas
(TBTCO) - Ngân hàng Barclays sẽ vẫn tiến hành huy động vốn thêm 6 tỷ bảng Anh mặc dù chấp nhận thiếu vắng giám đốc tài chính kỳ cựu Chris Lucas, vì ông sẽ nghỉ hưu đột ngột vào thứ Sáu vì lý do sức khỏe.