Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủ đầu tư
đầu tư
(TBTCO) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư xử lý dứt điểm số dư tạm ứng quá hạn kéo dài.
đầu tư công
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/11, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư đạt 74,4% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, kết quả giải ngân một số nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 kéo dài sang năm 2019 mới đạt 2,5% kế hoạch, vốn ODA đạt 23,6%.
KBNN Điện Biên
(TBTCO) - Năm 2019, tổng vốn đầu tư công do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên là gần 2.621 tỷ đồng (bao gồm cả vốn từ năm 2018 chuyển sang). Đến hết tháng 11/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Điện Biên đã giải ngân trên 1.312 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch.
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Tỉnh Lai Châu hiện có 928 dự án đầu tư công, với kế hoạch vốn được giao từ đầu năm và bổ sung thêm là trên 2.377 tỷ đồng. Cho đến nay, nguồn vốn này đã giải ngân được trên 1.422 tỷ đồng, đạt 60% tổng vốn được giao.
kho bạc Thái Bình
(TBTCO) - Theo số liệu của Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh Thái Bình, đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh đã giải ngân được 4.740 tỷ đồng/6.118 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.
kho bạc Ninh Bình
(TBTCO) - Theo số liệu của KBNN Ninh Bình, đến thời điểm này, KBNN Ninh Bình đã giải ngân được 3.632 tỷ đồng/ 5.412 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch vốn. So với mặt bằng chung cả nước, Ninh Bình là tỉnh có số giải ngân vốn đầu tư công cao.
nt
(TBTCVN) - Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2019, ông Nguyễn Văn Việt cho biết, dự kiến kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 của Bộ NN&PTNT đạt trên 95%, trong đó vốn NSNN đạt khoảng 98%, vốn TPCP khoảng 95% và vốn ODA đạt khoảng 98%...
du an
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, một số chủ đầu tư chưa lường trước được các yếu tố tác động nên xây dựng kế hoạch vốn chưa sát với khả năng thực hiện của các dự án.
KBNN Hòa Bình
(TBTCO) - Tính đến ngày 23/9/2019, vốn đầu tư công giải ngân qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình mới đạt 29% kế hoạch vốn giao. Đây là tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của cả nước.