Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chữ ký số
triển khai chữ ký số đối với văn bản điện tử gửi đi
(TBTCO) - Ông Nguyễn Việt Hà – Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, từ ngày 27/5/2019, đơn vị sẽ tiên phong gửi văn bản áp dụng chữ ký số đối với văn bản đi lấy số tại văn thư Cục như công văn, giấy mời, thông báo...
chu ky so
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử
chi dao
(TBTCO) - Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi; quy định về chữ ký số và chứng thư số; quy định mới xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/10/2018.
thue dien tu
(TBTCO) - Câu lạc bộ này trực thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, được thành lập với hy vọng sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.
cảng Hải Phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 7393/TCHQ-CNTT (ngày 10/11/2017), yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận sử dụng chữ ký số trên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia chính thức kể từ 1/1/2018.
giao dịch điện tử
(TBTCO) - Ngày 6/9/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) vào đề cương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính.
CHỮ KÝ SỐ
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.
thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành 2 tài liệu hướng dẫn sử dụng khi thực hiện triển khai kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.
chi cục thuế huyện quốc oai
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh hướng dẫn việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) cho các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.