Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Việt Nam
gian khoan 981
(TBTCO) - Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam có Thư chính thức gửi Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới và các tổ chức liên nghị viên khác thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị nghị viện, các tổ chức quốc tế lên tiếng.