Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch Hội đồng quản trị
ll
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck HPG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
ksb
(TBTCO) - Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã Ck KSB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
hid
(TBTCO) - Công ty cổ phần Halcom (mã Ck HID) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
gg
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Phú (địa chỉ Số 03/6 Lý Thường Kiệt, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
ck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thiện Tuấn và bà La Mỹ Phượng.
gdck
(TBTCO) - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 (mã Ck YEG) vừa đăng ký bán tối đa 5,05 triệu cổ phiếu YEG.
tn
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã Ck TNA) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
xp
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ KV3, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
bc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã Ck BCG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.