Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của ACE Limited
ACE sẽ mua lại Chubb.
(TBTCO) - Công ty ACE Limited (NYSE ACE) và The Chubb Corporation (NYSE CB) vừa chính thức thông báo Hội đồng Quản trị của hai công ty đã nhất trí thông qua một thỏa thuận về việc ACE sẽ mua lại Chubb.