Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủ tịch lê đức thọ
vtb
(TBTCO) - VietinBank đã có 3 bước đột phá quan trọng là đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới phương thức kinh doanh và quản trị chi phí hiệu quả.