Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch nước về 5 Luật
hq
(TBTCO) - Chiều ngày 10/7/2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố 5 Luật và 1 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.