Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch toàn cầu ACCA Martin Turner
botruong14
(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp và làm việc với Chủ tịch toàn cầu Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA), ông Martin Turner.