Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
(TBTCVN) - 70 năm qua (28/8/1945 – 28/8/2015), trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, cán bộ ngành Tài chính Quảng Bình đã không ngừng phấn đấu, xây dựng nền tài chính nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương "Hai giỏi" Quảng Bình.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
(TBTCVN) - "70 năm qua, ngành Tài chính tỉnh Quảng Bình không những tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của tỉnh nhà mà còn thể hiện sự lớn mạnh không ngừng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh Quảng Bình nói riêng và của đất nước nói chung".