Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch VSD
ck
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck VDS) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Ông Nguyễn Sơn là Chủ tịch VSD
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa tổ chức Hội nghị lưu hành Quyết định nghỉ hưu đối với bà Phương Hoàng Lan Hương và Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch HĐQT VSD kể từ ngày 1/9/2016.