Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủ trang trại
nông thôn mỹ
(TBTCO) - Khoảng 39% dân số nông thôn Mỹ cho biết họ không thể có dịch vụ Internet tốc độ cao trong nhà, so với tỷ lệ chỉ 4% cư dân thành thị.
eu
(TBTCO) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 29/4 đã công bố kế hoạch cung cấp 1 tỷ Euro (hơn 1,12 tỷ USD) dưới dạng vốn vay lãi suất thấp cho các chủ trang trại trẻ, những người luôn bị các ngân hàng từ chối cho vay.