Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chưa cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
đặt cược
(TBTCO) - Vừa qua, có doanh nghiệp quảng bá được cấp phép kinh doanh dự đoán kết quả trong thi đấu, bóng đá và thể thao có thưởng, Bộ Tài chính cho biết, đến nay, Bộ chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.