Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chúa chổm
Nguy cơ vỡ nợ: câu chuyện không chỉ mình Hy Lạp
(TBTCO) - Hy Lạp có thể là quốc gia có gánh nặng nợ nặng nề nhất trên thế giới với tỷ lệ 175% GDP. Tuy nhiên, theo các cơ quan xếp hạng tín dụng, tỷ lệ nợ này vẫn chưa biến Hy Lạp trở thành “con nợ” rủi ro nhất đối với các nhà đầu tư trái phiếu.