Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chưa từng có tiền lệ
MPI
(TBTCO) - Để đối phó với đại dịch Covid-19, hầu hết các quốc gia đều sử dụng các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ và hỗ trợ xã hội theo cách quyết định rất nhanh, quy mô rất lớn, cách thức triển khai chưa từng có tiền lệ và thực hiện các biện pháp hành chính như "thời chiến"…