Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuẩn mực kế toán mới
ke toan, kiem toan
(TBTCO) - Đây là chủ đề hội thảo quốc tế do Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức diễn ra sáng ngày 7/11/2014, tại Hà Nội, với sự tham gia của các chuyên gia kiểm toán trong và ngoài nước, kiểm toán viên đến từ các doanh nghiệp hành nghề kế toán, kiểm toán.