Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ho ngheo
(TBTCO) - Tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.
chuẩn nghèo
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Trong dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng các mức chuẩn về hộ nghèo, cận nghèo.
nghèo đa chiều
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025.
viec lam
(TBTCO) - Năm 2018, cả nước tạo việc làm cho ước khoảng 1,648 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch. Trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,506 triệu người, đưa trên 142 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
giam ngheo
(TBTCO) - Tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam đã giảm đáng kể từ 15,9% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2016 - khoảng 6 triệu người đã thoát nghèo. Song, khoảng cách nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân tộc vẫn là thách thức lớn đối với Việt Nam.
ho ngheo
(TBTCO) - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai địa phương trên cả nước không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong khi đó, Thanh Hóa là tỉnh có tổng số hộ nghèo cao nhất cả nước với hơn 105 nghìn hộ.
vuong dinh hue
(TBTCO) - Các tác phẩm tham dự cuộc thi sẽ được đăng tải kể từ ngày 11/9 năm trước đến 10/9 năm trao giải cuộc thi. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày Vì người nghèo 17/10 hàng năm.
chuẩn nghèo
(TBTCO) - Cả nước hiện có tổng số hộ nghèo là 2.338.569 hộ, tổng số hộ cận nghèo là 1.235.784 hộ. Các huyện Trà Cú (Trà Vinh), Qùy Châu (Nghệ An) và Kim Bôi (Hòa Bình) tiếp tục là những huyện có số lượng hộ nghèo cao nhất cả nước.
hộ nghèo
(TBTCO) - Theo kết quả rà soát sơ bộ của 60 tỉnh, thành điều tra theo chuẩn nghèo mới, tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước rơi vào khoảng gần 10%, cận nghèo là hơn 5%.