Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuẩn y nhiều cán bộ cao cấp
điều động cán bộ
(TBTCO) - Trong tuần qua (2-7/3), Bộ Chính trị đã công bố các quyết định điều động một số nguyên Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương; đồng thời chuẩn y nhiều cán bộ giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy.