Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chúc mừng kết thúc kê hoạch
Chủ tịch UBND tỉnh, gặp mặt khối tài chính - ngân hàng, Quảng Ninh
(TBTCO) - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Minh cho biết như vậy tại buổi gặp mặt các cơ quan khối Tài chính - Ngân hàng trên địa bàn, nhân dịp kết thúc kế hoạch năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.