Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
thuế hòa bình
(TBTCO) - 50 cán bộ thuế ở Hòa Bình đã được trang bị, bổ sung kiến thức về CNTT để chuẩn hóa điều kiện tiêu chuẩn các chức danh ngạch công chức và sử dụng các ứng dụng phần mềm phục vụ công tác soạn thảo, tính toán, trình chiếu cũng như các hiểu biết về máy tính, mạng internet....