Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chứng chỉ Halal
thi truong ma lai
(TBTCO) - Chứng chỉ Halal là cánh cửa quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu vào thị trường Malaysia nói riêng và thị trường các nước Hồi giáo nói chung.