Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng chỉ quỹ ETF
ETF
(TBTCO) - Ngày 22/12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chấp thuận niêm yết chính thức 10.100.000 chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 (mã Ck E1SSHN30) của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, tương ứng giá trị niêm yết 101 tỷ đồng.
ETF
(TBTCO) - Thời gian để chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao dịch chính thức trên TTCK Việt Nam chỉ còn được tính bằng ngày. Sau hơn 14 năm hình thành và phát triển, ETF có thể sẽ tạo ra bước đột phá mới về sản phẩm cho thị trường, bởi kỳ vọng và ưu điểm của nó mang lại.
qlq
(TBTCO) - Tuy nhiên, Công ty quản lý quỹ (QLQ) sẽ không phải công bố thông tin trước giao dịch trong trường hợp thực hiện lệnh hoán đổi dẫn tới sở hữu của quỹ tại các tổ chức phát hành vượt quá tỷ lệ 5%.
ETF
(TBTCO) - Thủ tục thay đổi niêm yết của chứng chỉ quỹ ETF chỉ trong vòng 1 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) về số lượng chứng chỉ quỹ ETF công ty quản lý quỹ đã phát hành/mua lại, thông qua hoạt động giao dịch hoán đổi.
hsx
(TBTCO) - Từ ngày 13/6 đến 11/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 5 buổi phổ biến kiến thức về “ETF và những vấn đề liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Việt Nam”, dành cho các đối tượng là các công ty chứng khoán thành viên, các nhà đầu tư.