Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chứng khoán bảo việt
BVSC
(TBTCO) - Tại Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được vinh danh trong Top 100 Sao Vàng đất Việt. BVSC là doanh nghiệp duy nhất trong khối công ty chứng khoán lọt vào Top 100 Sao Vàng đất Việt năm nay.
BVSC
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa nhận được "cú đúp" giải thưởng là “Công ty chứng khoán tư vấn M&A tiêu biểu nhất năm 2017 - 2018” và “Công ty chứng khoán tư vấn M&A tiêu biểu của thập kỷ 2009 - 2018”, tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2018.
BVSC
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nhiều nội dung trọng yếu được cổ đông đồng thuận thông qua. Theo đó, đại hội đã thông qua mục tiêu doanh thu 504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 134 tỷ đồng.
giao dich BVBF
(TBTCO) - Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) cho biết, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) cho công ty này, vào ngày 20/4/2016.