Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng khoán fpt
fts
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán FPT – FPTS (mã Ck FTS) thông qua phương án vay Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank (mã Ck TCB) 350 tỷ đồng trong thời gian một tháng để phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ (margin).
fpt
(TBTCO) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp cho biết, cổ phiếu FPT Retail sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vào cuối tháng 4/2018.