Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng khoán phái sinh
phái sinh
(TBTCO) - Tương tự như thị trường cơ sở, các hợp đồng tương lai cũng giảm điểm rất mạnh. Đây là mức giảm lớn nhất về điểm số khi thị trường phái sinh hoạt động. Tuy nhiên, thanh khoản phái sinh lại tăng rất tốt, thu hút nhà đầu tư mở vị thế khi thị trường cơ sở biến động mạnh.
phái sính
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai chủ yếu diễn biến giằng co trong phiên cuối tuần và đóng cửa giữ được sắc xanh. Trong khi đó, thanh khoản thị trường phái sinh lại giảm rất sâu, khi tâm lý thận trọng xuất hiện vì VN-Index tiệm cận sát ngưỡng 1.200 điểm.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai diễn biến giằng và phần lớn đóng của trong sắc đỏ; tuy nhiên, biên độ biến động là không lớn. Thanh khoản vẫn khá ổn định, trong khi khối lượng hợp đồng mở tăng mạnh và chính thức lập kỷ lục mới.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai có sự phân hoá nhẹ với 2 hợp đồng tăng, 2 hợp đồng giảm. Trong khi đó chỉ số cơ sở lại giảm ở mức cao hơn. Thanh khoản thị trường phải sinh có giảm nhưng không lớn. Điều đặc biệt là khối lượng mở tăng lên rất cao và lại lập đỉnh mới.
phái sinh
(TBTCO) - Không còn tăng rất mạnh như nhiều phiên trước, các hợp đồng tương lai giảm nhẹ và ngược chiều với chỉ số cơ sở. Trong khi đó, thanh khoản thị trường phái sinh đã cải thiện mạnh trở lại và duy trì ở mức khá.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai vẫn duy trì đà tăng rất tốt và có phần nhỉnh nhẹ hơn so với chỉ số cơ sở. Khoảng cách chênh lệch vì thế cũng tiếp tục được nới rộng. Tuy vậy, thanh khoản của thị trường phái sinh lại giảm sâu. Trong khi đó, khối lượng mở lại tăng mạnh, xác lập kỷ lục mới.
phái sinh
(TBTCO) - Chuỗi tăng điểm mạnh của các hợp đồng tương lai và chỉ số VN30 tiếp tục được nối dài. Mức tăng của chỉ số cơ sở là rất ấn tượng, tuy nhiên so với các hợp đồng thì còn cách xa. Khoảng cách chênh lệch tiếp tục được nới rộng, cho thấy kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai vẫn tăng rất mạnh, vượt trội cả mức tăng tích cực của chỉ số cơ sở. Chính vì thế, khoảng cách chênh lệch giữa các hợp đồng và chỉ số VN30 tiếp tục được nới rộng. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng tích cực vào thị trường cơ sở trong tương lai.
quan ly quy
(TBTCO) - Trong hoạt động đầu tư tài chính từ vốn chủ sở hữu, công ty quản lý quỹ không được đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình, từ nguồn vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.