Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng khoán phái sinh
phái sinh
(TBTCO) - Ngày 29/6, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, các công việc chuẩn bị cho thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đã hoàn tất và sẵn sàng hoạt động. Dự kiến thị trường sẽ khai trương vào đầu tháng 8 và giao dịch ngay trong ngày khai trương.
sau 8 năm
(TBTCVN) - Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội (HNX) chào đón năm thứ 8 chuyển đổi mô hình thành Sở GDCK với hàng loạt điểm mới
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Sau 17 năm, thị trường chứng khoán (TTCK) đã có nhiều bước phát triển và bắt đầu đi vào chiều sâu. Do đó, việc ra đời TTCK phái sinh (TTCKPS) là một mảnh ghép cần thiết, chín muồi để hoàn thiện bức tranh tổng thể về cấu trúc của TTCK Việt Nam.
giao dịch chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Để tham gia giao dịch trên TTCK phái sinh, nhà đầu tư (NĐT) phải mở một tài khoản giao dịch tại CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. Nếu NĐT đã có sẵn tài khoản giao dịch chứng khoán thì chỉ cần mở thêm một tiểu tài khoản, nằm trong tài khoản sẵn có để giao dịch.
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, HNX đã chấp thuận thêm 3 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở, nâng số công ty thành viên lên con số 6.
phái sinh
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán (CTCK) là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
SSI
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp hai giấy phép chứng nhận Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (CKPS) cho các hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư CKPS và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán CKPS.
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực tài chính như Điều kiện trái phiếu chính phủ được mua lại trước ngày đáo hạn; Bổ sung quy định về thị trường chứng khoán phái sinh; Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2017.
TTCKPS sẽ có bước phát triển lớn hơn, từng bước khẳng định vị thế
(TBTCVN) - Công tác chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) ra đời đã triển khai tổng thể trên nhiều khía cạnh và đến nay cơ bản hoàn tất theo kế hoạch và yêu cầu đề ra.