Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chứng khoán PPP
PPP
(TBTCO) - Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty này ở mức giá trị âm.