Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng khoán quý I
co phieu sieu thanh khoan
(TBTCO) - FLC 5,9 triệu USD/phiên, KLF 3,6 triệu USD/phiên, HAI 2,5 triệu USD/phiên - đây là top 3 cổ phiếu có thanh khoản bình quân trên 1 triệu USD/phiên trong 3 tháng đầu năm 2015. Điều đáng "kính nể" là 3 cổ phiếu này dường như có "chung huyết thống", vì sự liên quan trong việc sở hữu cổ phần.