Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng khoán tân việt
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020, với tổng doanh thu đạt 318,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; lũy kế đạt 468,8 tỷ đồng – đây là mức doanh thu kỷ lục trong các kỳ báo cáo bán niên.
TVSI
(TBTCO) - Theo kết quả đánh giá, bình chọn Giải thưởng Tài chính quốc tế thường niên 2020 của Tạp chí Tài chính quốc tế (IFM, Anh), Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã giành giải thưởng trong hạng mục Công ty chứng khoán quản trị doanh nghiệp hiệu quả nhất 2020.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020. Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán, doanh thu hoạt động của TVSI vẫn đạt gần 150 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ năm trước.
TVSI
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu và lãi sau thuế tăng mạnh. Lũy kế cả năm 2019, doanh thu và lãi sau thuế của TVSI cũng tăng lần lượt 2,2 và 2,4 lần so với năm 2018.
TVSI
(TBTCO) - Năm 2019, Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) ước đạt doanh thu trên 650 tỷ đồng, hoàn thành gần 200% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế trên 133 tỷ đồng, hoàn thành gần 150% kế hoạch đề ra. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp hoạt động kinh doanh của TVSI có lãi.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, quý III, doanh thu hoạt động của TVSI đạt 163 tỷ đồng, tăng 120% so cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 343% so với cùng kỳ.
TVSI
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2019. Theo đó, kết thúc quý I/2019, TVSI đạt 119,2 tỷ đồng doanh thu và 40,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 18% và 46,4% so với cùng kỳ.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018. Theo đó, trong quý I, TVSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 34,1 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm.
ck Tân Việt
(TBTCVN) - Sản phẩm ký quỹ (margin) là một công cụ chủ lực để các công ty chứng khoán (CTCK) gia tăng cạnh tranh trên thị trường.