Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủng loại máy
máy lọc không khí
(TBTCO) - Trước tình trạng không khí ô nhiễm tăng cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã đổ xô đi mua máy lọc không khí, khiến sức mua mặt hàng này tăng vọt tới 200%.