Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình 30A
bảo việt
(TBTCO) - Trong 8 năm qua, tính từ năm 2009 đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã giúp đỡ huyện Quế Phong, Nghệ An gần 27 tỷ đồng.
lai chau
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện Chương trình 30a giai đoạn 1 (2009-2015), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động, đầu tư tổng nguồn vốn 575 tỷ đồng cho 3 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu là Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên phát triển kinh tế-xã hội.
bảo vệ rừng tại tỉnh sơn la
(TBTCO) - Đây là số tiền tỉnh Sơn La còn dư từ những năm trước, Bộ Tài chính yêu cầu tỉnh sử dụng để thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2014.
chuong trinh 30A
(TBTCO) - Việc thực hiện một số mục tiêu trọng tâm của “Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 64 huyện nghèo” trên cả nước (còn gọi là Chương trình 30A) ở một số địa phương chưa đạt hiệu quả mong muốn, ưu tiên đầu tư của Chương trình chưa đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân.