Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình Hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam
giao thương Việt- Thái
(TBTCO) - Ngày 3/12 tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan (TCEB) đã công bố chương trình xúc tiến mới dành cho thị trường Việt Nam.