Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình kết nối ngân hàngdoanh nghiệp
vay von
(TBTCO) - NHNN chi nhánh Hà Nội đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, với số vốn khoảng 150 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất thấp hơn thị trường từ 1- 2%/năm...
doanh nghiep
(TBTCO) - Dư nợ cho vay theo Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hà Nội đạt gần 170,5 tỷ đồng, giải ngân được 121,2 tỷ đồng. Từ nay đến giữa năm 2017, sẽ hỗ trợ tín dụng DN khoảng 150.000 tỷ đồng.
ký kết vay vốn
(TBTCO) - Tính đến thời điểm này, tại TP. HCM, tổng hạn mức của chương trình đã ký kết là hơn 38.995 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.089 khách hàng, gồm 1.026 DN và 56 hộ sản xuất kinh doanh, 6 hợp tác xã, 1 trung tâm dạy nghề.