Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chương trình “Leader talk 2015”
Leader talk
(TBTCO) - Theo tin từ Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), “Diễn đàn doanh nhân – Leader talk 2015” sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tới tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 1.000 doanh nhân.