Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều địa phương không thực hiện quy định về phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã (các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang
(TBTCO) - Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang, tính đến ngày 21/8 vừa qua, đơn vị đã thực hiện giải ngân 41,9 tỷ đồng vốn đầu tư do các bộ, ngành quản lý, đạt 47,5% kế hoạch và 3.587 tỷ đồng vốn đầu tư do địa phương quản lý, đạt 48% kế hoạch.
Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân gây ách tắc
(TBTCVN) - Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ước thanh toán 7 tháng năm 2019 được hơn 4.650 tỷ đồng, đạt 25,84% kế hoạch được giao.
dự án
(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng ước đạt hơn 26% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, với nguồn vốn trong nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân đạt rất thấp (hơn 12% kế hoạch). Đa số các địa phương chưa phân bổ vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới.
nông thôn mới
(TBTCO) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính đề nghị rà soát, thu hồi về ngân sách trung ương số vốn còn lại của kế hoạch năm 2019 đến 31/3/2019 chưa phân bổ, trong đó có dự án nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).
dự án
(TBTCO) - Để đẩy nhanh giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ hết kế hoạch vốn. Đối với địa phương chưa phân bổ, đề nghị thu hồi số vốn này về ngân sách trung ương.
giảm nghèo
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho hộ nghèo (trong đó có vắc xin) không chỉ giới hạn đối với các hộ tham gia dự án phát triển sản xuất mà mở rộng thêm hình thức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình.
nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến nay tỷ lệ vốn đã giao trong 3 năm (2016- 2018) của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) mới đạt hơn 43% kế hoạch, nên sẽ tạo áp lực cho việc thực hiện và giải ngân giai đoạn tiếp theo.
dự án
(TBTCO) - Ước giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau đến cuối tháng 11 có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn tốc độ bình quân chung cả nước, trong đó giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia gần “về đích” với 98,3% kế hoạch.